TYÖLLISTÄMISRINKI

Työllistämisen tehostamiseksi Nuorisotakuu on ylläpitänyt nuorisotyöllisyyttä edistävää työllistämisrinkiä. Ringin tarkoitus on ollut tarjota nuorille mahdollisuuden löytää helpommin työnantaja ja saada jalka työmarkkinoille. Työllistämisrinki on tarjonnut myös työllistämistä harkitseville pk-yrityksille näkyvyyttä ja tukea työllistämiseen sekä rekrytointipalveluita pitkäaikaisen ja lisäarvoa tuovan työllistämisen varmistamiseksi. Laajan yhteistyöverkoston avulla työllistämisrinki toimii koko maan kattavana.

Nykyisen taloustilanteen vallitessa harvalla työnantajalla työn tuottavuus mahdollistaa nuoren työllistämistä. Työllistetty nuori antaa työnantajalle kuitenkin mahdollisuuden kasvattaa yritystään. Yhdistyksen tarjoaman tuen lisäksi nuorisotyöllisyyden parantamiseksi TE-palvelut tarjoavat Sanssi-korttia, jolla työllistäminen helpottuu entisestään.

Nuorisotakuu yhdistys hyödyntää aktiivisesti työllistämishankkeissaan Suomen Yrittäjien, Työ- ja elinkeinoministeriön, ammattiin valmistavien oppilaitosten, Oppisopimustoimistojen sekä alueellisten viranomaistahojen laajaa verkostoa.

Työllistämisringin suuren kysynnän vuoksi Nuorisotakuu loi merkittävästi suurempana kokonaisuutena toimivan Suomisiistiksi -hankkeen. Hanke toimii nyt työllistämisringin sijaan ja tarjoaa merkittävästi laaja-alaisempia palveluita sekä työnantajille sekä työntekijöille. Tavoitteena hankkeessa on löytää mahdollisimman sopiva tekijä jokaiseen avoimeen toimeen, jolloin lisäarvoa syntyy niin yrittäjälle kuin uuden uran alkuun päässeelle nuorellekin.

Klikkaa täältä, mikäli etsit koulutusta, olet kiinnostunut yrittäjyydestä tai muuten haluat ELÄMÄSSÄ ETEENPÄIN.