Ryhdy kannattajajäseneksi

Nuorisotakuu -hankkeen toiminnan rahoitus perustuu pääasiassa vapaaehtoiseen rahoitukseen. Yksityinen rahoitus järjestetään merkittävissä osin kannattajajäsenien ja yrityskummien jäsenmaksuista.

Työllisyyttä edistävät hankkeet ovat tällä hetkellä nuorten ja pitkäaikaistyöttömien syrjäytymistä ja eriarvoistumista ehkäisevä Nuorisotakuu -hanke sekäTyötä ja toimeentuloa -hanke, joka on suunnattu nuorisotakuu -ohjelman iän ylittäneille. Lisäksi Yhteisötakuu ry tuottaa yhteistyössä Parempi Oppisopimus ry:n kanssa oppisopimusopiskelun suosion keski-Euroopan tasolle nostavaa Oppisopimus NYT –hanketta.

Yhteisötakuu ry:n suuri ja merkittävä hanke, jossa hyödynnetään vahvasti Nuorisotakuu ry:n aikaisemmin ylläpitämän 101 Mahdollisuutta -hankkeen perusprinsiippejä. Hanke on tarkoitettu nuorille ja syrjäytymisvaarassa oleville, joilla on haasteita työelämään siirtymisessä. Yhteisötakuu ei ole kuitenkaan rajoittunut edeltäjänsä kaltaisesti vain nuoriin, vaan tarjoaa apua kaikille, ikään, sukupuoleen ja taustaan katsomatta.

Työtä ja toimeentuloa -hanke on Yhteisötakuu ry:n toinen suuri ja merkittävä hanke, jossa myös hyödynnetään vahvasti 101 Mahdollisuutta -hankkeen perusprinsiippejä. Hanke on kuitenkin tarkoitettu nuorisotakuu ohjelman ikärajat ylittäneille, joilla on haasteita työelämään siirtymisessä.

Hankkeet tuovat ratkaisun niin työvoimapulasta kärsiville yrityksille kuin työttömyydestä kärsiville. Hankkeissa keskitymme piilotyöpaikkojen etsimiseen ja täysin uusien työpaikkojen luomiseen. Lisäksi organisoimme työttömiä työvalmennukseen, jolloin saamme luotua heille omien tietojen, taitojen ja kiinnostuksen mukaisen urapolun. Tavoitteiden mukaista on, että nuorille löydetään aidosti urasuunnitelmien mukainen työ, jolloin myös työllistäjä saa aidosti lisäarvoa tuottavan, motivoituneen työntekijän.

AJANTASAINEN OPAS TYÖNHAKUUN 3.0 -oppikirjamme on merkittävässä roolissa työnhaun kehittämisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä, kun parannamme työttömien omia taitoja työmarkkinoille pääsyssä. Oppikirja on kohdennettu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja työttömille, mutta myös vanhemmille työnhaussa oleville. Oppikirja sisältää paljon hyviä neuvoja ja vinkkejä. Olemme saaneet oppikirjasta erittäin positiivista palautetta nuorilta ja työttömiltä työnhakijoita, mutta myös Työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä tukijoiltamme.

Kannattajajäsenenä saatte hyvän mielen ja kirjamme, jonka toimitamme teille tai haluamallenne taholle. Lisäksi mahdollistatte toimintamme ja nuorisotyöllisyyttä edistävät hankkeemme.

Tehdään yhdessä loistava tulevaisuus, joka turvaa sekä yrittäjän että työntekijän toimeentulon. Nostetaan yhdessä Suomi nousuun.

 

 

  Täytä tiedot ja toimitamme kirjan tahtomaasi osoitteeseen.
  Kaikki tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

  Etu- ja Sukunimi *

  Sähköposti *

  Katuosoite *

  Postinumero ja -toimipaikka *

  Puhelinnumero *

  Kannatuspaketti *

  Haluatko antaa kirjan lahjoituksena tarvitseville, kuten lähimmälle

  Muu taho, jonne kirjan haluat toimitettavan

  Vastaa tähän kysymykseen ennen kuin painat lähetä