Ryhdy Yrityskummiksi

YRITTÄJIEN KANNATTAJAPAKETIT

Yhdistyksen nuorisotyöllisyyttä edistävä Nuorisotakuu -hanke on tällä hetkellä Suomen suurin nuorten ja pitkäaikaistyöttömien syrjäytymistä ja eriarvoistumista ehkäisevä hanke. Hanke tuo ratkaisun niin työvoimapulasta kärsiville yrityksille kuin työttömyydestä kärsiville nuorille. Hankkeissa keskitymme piilotyöpaikkojen etsimiseen ja täysin uusien työpaikkojen luomiseen. Lisäksi organisoimme nuoria työvalmennukseen, jolloin saamme luotua nuorelle omien tietojen, taitojen ja kiinnostuksen mukaisen urapolun. Tavoitteiden mukaista on, että nuorille löydetään aidosti urasuunnitelmien mukainen työ, jolloin myös työllistäjä saa aidosti lisäarvoa tuottavan, motivoituneen työntekijän.

AJANTASAINEN OPAS TYÖNHAKUUN 3.0 -oppikirjamme on merkittävässä roolissa nuorten, kun parannamme nuorten omia taitoja työmarkkinoille pääsyssä. Oppikirja on kohdennettu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja työttömille, mutta myös vanhemmille työnhaussa oleville. Oppikirja sisältää paljon hyviä neuvoja ja vinkkejä. Olemme saaneet oppikirjasta erittäin positiivista palautetta nuorilta ja työttömiltä työnhakijoita, mutta myös Työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä tukijoiltamme.

Yhdistyksen yrityskannatajajäsenet saavat kiiteltyjä AJANTASAINEN OPAS TYÖNHAKUUN 3.0 -oppikirjoja 10, 6 ja 3 kappaleen paketteina. Kirjat toimitetaan kannattajalle suoraan tai toivotulle taholle, kuten oman alueen oppilaitokseen, nuorisotalolle tai urheiluseuralle.