SUOMISIISTIKSI

TYÖTTÖMYYS

Suomessa on yli 12 000 pitkäaikaistyötöntä nuorta. Nämä nuoret ovat suuressa syrjäytymisvaarassa ja puhutaan jo kadotetusta sukupolvesta. Mitä nuorempana pitkäaikaistyöttömyys alkaa, sen todennäköisempää on pysyvä syrjäytyminen. Nyt on aika tehdä muutos!

TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN

Työllisyyden ongelmana on yhtäällä työpaikkojen vähyys, mutta samalla erityisosaajien puute sekä todellisesta työvoimapulasta kärsivät alat, joiden houkuttelevuus työpaikkana on vähäinen. Nuorisotakuun Suomisiistiksi -hanke tarjoaa nuorille mahdollisuuden päästä kokeilemaan eri alojen töitä ja työllistyä aloille suoraan.

SUOMISIISTIKSI -HANKE

Nuorilla ja pitkäaikaistyöttömillä on mahdollisuus hakea nyt hankkeeseen, jossa he pääsevät suoraan palkkatöihin kokeilemaan itseään kiinnostavia aloja, joilla työtä on tarjolla. Hankkeeseen valittavat henkilöt pääsevät normaalisti palkattuun työhön ja suoraan oman uransa alkuun.