OPPISOPIMUS NYT

Oppisopimus NYT –hanke tuo Sveitsistä ja Saksasta tutun, toimivan oppisopimuskouluttamisen Suomeen. Tavoitteena on nostaa oppisopimuksella koulutettavien määrä keski-Eurooppalaiselle tasolle. Saksassa ja Sveitsissä peruskoulun jälkeen oppisopimuksen valitsee jopa 60 % oppilaista, kun vastaava luku Suomessa on 0,1 %. Matka on siis haastava, mutta haasteet ovat vahvuutemme. Hanke toimii erittäin hyvänä osakokonaisuutena tämän hetkisessä hanke-portfoliossamme, jossa haetaan ratkaisuja työelämän ulkopuolella olevien työelämään pääsyn parantamiseen.

Lue lisää 

101 MAHDOLLISUUTTA

101 mahdollisuutta on nuorisotakuun suurehanke vuosille 2018-2021. Hankkeen ensisijainen tavoite on ehkäistä syrjäytymistä ja eriarvoistumista järjestämällä työtä, yrittelijäisyyttä ja yleensä toimeliaisuutta nuorille ja pitkäaikaistyöttömille.

Hankkeella haetaan ratkaisua työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Hankkeen toiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, sillä sen tavoitteena on vahvistaa osallistuvien elämäntaitoja ja työllistää. Kun elämäntaidot ovat hallinnassa vaikuttaa se myös ihmisen työssä jaksamiseen. Toisaalta työnteko vaikuttaa myös positiivisesti ihmisen toimintakykyyn, joten työ- ja elämäntaidot vahvistavat toisiaan.

Lue lisää

SUOMISIISTIKSI -HANKE

Hanke oli ensimmäinen laatuaan Suomessa, jossa työllistämisen lisäksi pyrittiin vaikuttamaan nuorten, työttömien ja syrjäytymisvaarassa
olevien asenteisiin. Tarkoituksena oli saada nuoret kiinnostumaan aloista, joilla työllisyystilanne ja urakehitysmahdollisuudet olivat hyvät. Hanke keskittyi työllisyyden edistämiseen pääasiassa kiinteistö-, puhtaanapito-, hoiva- ja palvelualoilla, mutta hyväksyi myös kaiken muun työn hankkeen piiriin. Tarkoitus oli löytää mahdollisimman paljon tekemätöntä työtä ja avoimia työpaikkoja, joista nuoret ja työttömät voisivat päästä uuden uran alkuun.

HANKKEEN KAUTTA TYÖELÄMÄÄN

Sosiaali- ja terveysalalla on tälläkin hetkellä tuhansia avoimia työpaikkoja, jotka odottavat täyttymistä. Myös kiinteistöhuolto- ja siivousalalla on lukuisia avoimia työpaikkoja, joihin hankkeen mukainen työllistävä toiminta oli omiaan työllistämään. Hanke itsessään työllisti 254 täysipäiväistä hanketyöntekijää ympäri Suomen, mutta myös osa-aikaisia avustajia sekä välillisesti kolmansien tahojen kautta työllistyikymmeniä työntekijöitä.

Lue lisää

ALKU TALKOOFESTIVAALI    

           

Alku on Suomea kiertävä festivaali, joka kerää yhteen samanhenkiset ihmiset tekemään parempaa maailmaa. Päiväsaikaan tapahtuma keskittyy aikaansaaviin työpajoihin ja yhdessä tekemiseen. Illalla tunnelma nousee kattoon kun päivän aikana tehtyä työtä juhlistetaan musiikin ja kulttuurin säestämänä. Festivaalin ensimmäinen etappi, vahvassa murroksessa oleva Salon kaupunki, on paikka johon Nuorisotakuu ry järjesti talkooväelle resurssit tapahtumalle. Nuorisotakuu ry on ylpeänä rakentamassa parempaa tulevaisuutta Salon kaupunkiin.

TYÖLLISTÄMISRINKI 

Nuorisotakuu yhdistys aloitti 2015 uuden kehityshankkeen, jonka tavoitteena oli verkko-pohjainen Työllistämisrinki nuorisotyöllistämisen edistämiseksi. Rinkiin etsittiin hankkeen toiminta-ajatuksen mukaisesti työ-, työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja, mutta myös etsittiin aktiivisesti piilotyöpaikkoja, joihin nuoret voisivat työllistyä. Laajan oppilaitos- ja urheiluseuraverkoston kautta työllistämisrinki sai tiedon suoraan työtä vaille oleville nuorille. Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita oli löytää nuorille oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaista työtä, jolloin myös yritys saa motivoituneen ja lisäarvoa tuottavan työntekijän. Nuorelle tästä aukeaa helposti pitkäaikainen uusi ura.

HANKE TYÖLLISTI JO KEHITYSVAIHEESSA

Työllistämisrinki -hankkeen piilotyöpaikkoja etsivässä ryhmässä sekä työpaikkoja ja tekijöitä yhdistävässä ryhmässä työllistyi 8 täysipäiväistä toisen asteen ja 4 yliopistotason nuorta.

Työllistämisrinkiin oli ilmoittautunut jo tuhansia nuoria, joiden avulla yritykset pääsivät kiinni työllistämiseen ja kasvunuralle. Suoria rekrytointeja tehtiin päivittäin. Nuorille tarjottavat työpaikat olivat osa- ja täysiaikaisia sekä myös työharjoittelu- tai oppisopimuspaikkoja. Yhdistävänä tekijänä oli aito lisäarvo niin yrittäjälle kuin työntekijälle.

Työnantajien ja työvoiman yhdistämiseen yhdistys hyödynsi myös hankkeen tiimoilta mukaan tulleita yhteistyötahoja, kuten valtakunnallista TE-toimistojen verkostoa sekä alueellisia työllisyyden parissa toimivia yhdistyksiä. Oppisopimustyö suunniteltiin ja toteutettiin kokonaisuudessaan yhteistyössä oppisopimustoimistojen kanssa.

URAPOLKU -HANKE

Urapolku -hankkeessa kartoitimme nuorten työelämän eväät työhönvalmennuksen, profiloinnin ja mahdollisten työharjoittelu- ja työkokeilupaikkojen kautta. Hankkeen tavoitteiden mukaisesti sijoitimme profiloinnin tulosten pohjalta nuoret yhteistyöyritystemme avoimiin paikkoihin sekä löytämiimme piilotyöpaikkoihin. Tavoitteena oli ensisijaisesti normaali palkkatyö, mutta vaihtoehtona on myös oppisopimuksen kautta työllistyminen tai aidosti nuoren työllistymismahdollisuuksia edistävä työharjoittelu.

Kansalaisjärjestöt oli tarkoituksen mukaista aktivoida ja sitouttaa aina alueellisesti mukaan hankkeeseen, niin nuorten, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivoimiseksi kuin työharjoittelu- ja työkokeilupaikkojen löytämiseksi. Tämä tarjosi nuorille työn lisäksi yhteisöllisyyttä ja työmarkkinoihin sekä liike-elämään tutustumista.