NUORISOTAKUU -HANKE

 

Nuorisotakuu -hanke on Yhteisötakuu ry:n suuri ja merkittävä hanke, jossa hyödynnetään vahvasti yhdistyksen edeltäjän Nuorisotakuu ry:n aikaisemmin ylläpitämän 101 Mahdollisuutta -hankkeen perusprinsiippejä. Hanke on tarkoitettu nuorille ja syrjäytymisvaarassa oleville, joilla on haasteita työelämään siirtymisessä. Yhteisötakuu ei ole kuitenkaan rajoittunut edeltäjänsä kaltaisesti vain nuoriin, vaan tarjoaa apua kaikille, ikään, sukupuoleen ja taustaan katsomatta.

 

Hankkeella haetaan ratkaisua työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Hankkeen toiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, sillä sen tavoitteena on vahvistaa osallistuvien elämäntaitoja – kun elämäntaidot ovat hallinnassa vaikuttaa se myös ihmisen työssä jaksamiseen. Toisaalta työnteko vaikuttaa myös positiivisesti ihmisen toimintakykyyn, joten työ- ja elämäntaidot vahvistavat toisiaan. Monet työelämään valmentavat koulutusohjelmat koskevat useasti ainoastaan itse työnhakua, eikä niissä tarkastella itse työttömyyden ongelman aiheuttajaa. Useasti ongelma ei ole siinä eikö työttömät osaisi hakea töitä. Ongelma on syvemmällä. Työn merkitys ihmiselle on suuri ja, jos ihminen on ollut työelämän ulkopuolella jo pitkään, se ei vaikuta ainoastaan ihmisen työ- vaan myös toimintakuntoon. Tämän vuoksi 101 Mahdollisuutta -hankkeen toiminnassa painotetaankin ennaltaehkäiseviä palveluita ja toimintatapoja. Hankkeen aikana ohjattavat koulutetaan Työ- ja elämäntaidot uusiksi -koulutusohjelman avulla, minkä jälkeen valikoidaan työelämään valmiit Suomisiistiksi –hankkeeseen, josta heidät sijoitetaan valmiiksi neuvoteltuihin, avoimiin työpaikkoihin. Hankkeen näkyvyyden maksimoinnilla tullaan varmistamaan suuren yleisön tietoisuus hankkeesta ja sen tavoitteista, jolloin varmistetaan koulutusohjelmaan myös suuri määrä työllistettäviä henkilöitä.

 

Nuorten työmarkkinat ovat Suomessa paranemaan päin, mutta edelleen melko huonossa kunnossa. Suomessa on edelleen lähes 10 000 pitkäaikaistyötöntä nuorta. Heinäkuun 2017 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli Suomessa yhteensä 106 100 (Tilastokeskus 2017). Nämä nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat ovat suuressa syrjäytymisvaarassa ja nuorten kohdalla puhutaankin jo kadotetusta sukupolvesta. Mitä nuorempana pitkäaikaistyöttömyys alkaa, sen todennäköisempää on pysyvä syrjäytyminen. Teknologisen kehityksen ja talouden globalisoitumisen seurauksena ammatit, koko työelämä, ja työn luonne ovat muuttuneet ja sillä on vääjäämättä myös suora vaikutus jokapäiväiseen elämään, varsinkin jos jää työelämän ulkopuolelle.

 

Nuorisotakuu -hankkeen avulla Yhteisötakuu ry on ottanut osakseen yhteiskunnallisen vastuun edistäessään nuorisotyöllisyyttä sekä vaikuttaessaan nuorten, työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien asenteisiin. Työn järjestämisen lisäksi on tarkoituksena saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Hankkeella vaikutetaan sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen, sillä hankkeella edistetään syrjäytymisvaarassa olevien työ- ja toimintakykyä. Vaikuttaessaan sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen, hankkeella edistetään kilpailukykyisempää taloutta.