Periaatteet

Olemme voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka pyrkimyksenä on edistää yleisesti työllisyyttä, parantaa oppisopimusopiskelun helppoutta, torjua syrjäytymistä sekä edesauttaa nuorten työllistymistä Euroopan Unionin yhteishankkeen, Nuorisotakuu-ohjelman mukaisesti.

Toiminta

Yhdistyksen hankkeet hakevat ratkaisua työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Hankkeiden toiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, sillä tavoitteena on vahvistaa osallistuvien elämäntaitoja – kun elämäntaidot ovat hallinnassa vaikuttaa se myös ihmisen työssä jaksamiseen. Toisaalta työnteko vaikuttaa myös positiivisesti ihmisen toimintakykyyn, joten työ- ja elämäntaidot vahvistavat toisiaan.

Ryhdy varainhankkijaksi

Yhdistys tarjoaa urheiluseuroille, koululuokille ja yhdistyksille helpon tavan kerätä varoja ja auttaa samalla Suomen nuorien työllisyyden edistämisessä. Varainhankinnan voi kätevästi toteuttaa Yhteisötakuun avulla olipa tavoitteena leirikoulu, pelimatka tai pidempi aikainen varainhankinta.

Tue työllisyyden edistämistä